lennox york trane mitsubishi-electric wilo carrier ciat daikin aermec

Serviciul de MENTENANTA pentru sistemele si echipamentele de climatizare si ventilatii realizat de compania noastra, se poate face atat periodic, prin revizii anuale planificate, cat si la solicitarea dumneavoastra. Prin sisteme de climatizare si ventilatii intelegem echipamente de tipul: CTA, Chiller, Rooftop, Pompe de caldura, Aer conditionat split sau multisplit, Unitati de climatizare pentru tablouri electrice, ventiloconvectoare, ejectoconvectoare, grinzi de răcire.

Efectuam activitati simple si complexe de mentenanta a echipamentelor de climatizare si va putem crea un program personalizat de service, in functie de bugetul dvs., dar suficient pentru a va proteja instalatia de climatizare.

Compania noastra ofera si servicii de “INSPECTIE TEHNICA“, ceea ce permite estimarea eficienței sistemului HVAC și după analiza ulterioară va vom putea da recomandări pentru optimizarea/eficientizarea sau modernizarea echipamentelor.

Inspecţia se efectuează la faţa locului şi trebuie organizată şi condusă astfel încât să ducă la creşterea eficienţei energetice a sistemelor, în condiţiile asigurării confortului şi calităţii aerului interior pentru ocupanţi. Prin inspecţie se verifică în principal instalaţia de climatizare şi ventilare din clădirea/ zonele climatizate, dar şi clădirea însăşi, ca sursă posibilă de consum ridicat de energie.

Pentru toate sistemele, subsistemele şi echipamentele de climatizare si ventilare se fac urmatoarele operatii:

– inspectia vizuala a cladirii in scopul depistarii pierderilor de energie termica,
– verificarea vizuală exterioară a instalației/sistemului,
– verificarea montajului echipamentelor frigorifice (fundație, amortizoare de zgomot, atenuatoare de vibrații, spațiu de exploatare și depanare),
– verificarea trecerii libere pe căile de acces și de siguranță,
– verificarea montajului corect a conductelor și armăturilor (acces pentru manevre),
– inspecţia sistemului de distribuţie a aerului (dispozitive de introducere, de extragere, anemostate, grile, conducte de aer),
– verificarea prizelor de aer exterior (proaspăt): starea grilei de aer proaspăt, si a jaluzelelor fixe,
– verificarea sistemului de distribuţie a apei in cazul echipamentelor de tip Chiller,
– existenţa şi starea de funcţionare a armăturilor de separare, reglare, golire şi aerisire,
– verificarea existentei și a stării izolației termice,
– verificarea cantității de agent frigorific,
– starea uleiului din compresoarele frigorifice,
– verificarea existenței în număr suficient și a stării de funcționare a aparaturii de control, reglare și protecție (manometre, termometre, indicatoare de nivel, supape de siguranță, ventile de reglare, clapete de sens, filtre de impurități),
– verificarea starii de colmatare a filtrelor de aer şi modul în care acestea sunt curăţate sau schimbate; se înregistrează frecvenţa schimbării sau curăţării filtrului şi data la care a fost ultima schimbare şi/sau curăţare,
– verificarea montarii corespunzătoare a filtrelor, astfel încât să nu existe zone de by-pass,
– verificarea depunerilor de pe bateriile de răcire/încălzire  (vaporizator si condensator), care pot obtura trecerea aerului peste suprafeţele de schimb de căldură, sau pot duce la anomalii in circuitele frigorifice datorita neefectuarii transferului termic necesar,
– modul în care este colectat şi îndepărtat condensul,
– utilizarea produselor antilegionela în camerele de tratare cu apă,
– nivelul depunerilor de piatră la echipamentul de umidificare cu abur,
– verificarea consumului de energie în exploatare; echipamentele componente ale instalației frigorifice trebuie să aibă consumuri minime de energie în exploatare,
– verificarea modului anterior de intretinere si exploatare al instalaţiei.

Verificarea întreţinerii instalaţiei este o parte importantă a inspecţiei. In acest sens, se determină dacă instalaţia de climatizare, subsistemele sau componentele sunt exploatate corect şi cu regularitate şi întreţinute corespunzator de personal instruit şi/sau autorizat.
Pe parcursul inspecţiei se depistează şi se consemnează toate îmbunătăţirile, transformările, reglajele, care pot fi aduse clădirii şi instalaţiei, în scopul reducerii consumului de energie pentru climatizare.

Toate constatările şi observaţiile se înregistrează în raportul de service care va fi predat beneficiarului.